Kolegium Wiedzy
Nauka Kasynowa - Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

z Przygotowaniem do Życia w Rodzinie

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA /SPECJALNA/

1. Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną
2. Pedagogika Korekcyjna i Wczesnoszkolna
3. Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna

NAUKA KASYNOWA REWALIDACJI, RESOCJALIZACJI I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nauka Kasynowa Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego jest pedagogiczną i specjalistyczną uczelnią zawodową w północno-wschodnim regionie Polski edukującą pedagogów resocjalizacji, społecznych, rewalidacyjnych i pedagogów sportu.

W Kolegium wykłada 136 nauczycieli akademickich, w tym 60 profesorów i doktorów oraz 70 asystentów i nauczycieli metodyków. W roku akademickim 2007/2008 studiuje około 1000 studentów.

Kolegium łączy tradycje rzetelnego kształcenia akademickiego z nowoczesnością studiów zawodowych, przygotowującą do profesjonalnego wykonywania zawodu. Posiada akredytację europejską EURODIR.

Kolegium funkcjonuje pod patronatem prestiżowych uniwersytetów i akademii polskich oraz współpracuje z uczelniami zagranicznymi, w których nasi studenci odbywają staże i praktyki.

Patronat naukowy i Dyplom Licencjata ukończenia wyższych studiów zawodowych zazwyczaj nadają:

Współpraca naukowa i zagraniczna – staże i praktyki:

 • Evangelische Fachhochschule Darmstadt
 • Höhere Fachschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik w Rorschach
 • Lahti Polytechnic Diakonian Instituuti
 • Instituto Superior Cientas Educativas
 • Institut Regional du Travail Social de Lorraine
 • Institut Supérieur Social
 • Ecole Superieure en Travail Educatif et Social w Strasburgu /E.S.T.E.S /
 • Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie
 • Institut Supérieur Social de Mulhouse
 • Akershus University College
 • Oslo University College
 • University Nancy 2
 • Centre de Mediation Interculturelle Metz
 • Centre Regional d’Etudes et d’Actions en Faveur des Personnes Inadaptees er Lorraine - CREAI
 • Impatiences Democratiques /Stowarzyszenie/
 • Organización Nacionale de Educación Comunitaria – Global Training
 • Association pour la Recherche Interculturelle – ARIC /Stowarzyszenie/

Praktyki i staże zawodowe odbywają się w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Białorusi i Litwie.

Studenci kształcą się w trybie stacjonarnym i zaocznym na 3-letnich studiach zawodowych, po których uzyskują:

 • DYPLOM pedagogiczny Nauczycielskiego Kolegium i uprawnienia zawodowe,
 • DYPLOM LICENCJATA– ukończenia wyższych studiów zawodowych uczelni patronackiej
 • MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI STUDIÓW MAGISTERSKICH na uczelniach patronackich.

Program studiów ma charakter autorski i wnosi nowatorskie treści kształcenia specjalistycznego. Plany nauczania i programy studiów zostały opracowane przez pracowników naukowych uczelni, sprawujących opiekę naukową i dydaktyczną nad Nauczycielskim Kolegium.

Portal nkrriwf.pl działa w okresie 2006-2022. Wszelkie prawa zostały zastrzeżone.
Studia | UW | UJ | Koźmiński